#2 6 Kalimat untuk Hari Ini: Prokrastinator!

Saturday, December 03, 2016


Rasanya ingin meledakkan diri menjadi kepingan-kepingan. 
Memuntahkan seluruh yang ada di pikiran.
Segera menuntaskan segala yang telah dikerjakan. 

Dasar prokastinator! 
Hidupmu tidak pernah teratur.
Baru gerak jalan kalau ada yang mengejar. 

No comments:

Powered by Blogger.